A View of Moscow

#1 of 24
Lipyoshki
Lipyoshki
Next image
A View of Moscow

A view of Moscow from the Kievskoye Metro Station

Photo:

Julia Fisher