Willis Hall

#15 of 91
Outside Burton
Outside Burton
Previous image
Willis Tower
Willis Tower
Next image
Willis Hall

Willis Hall

Photo:

Mark Heiman ’92
11 September 2008