Elsa (Alletzhauser) Hertel ’24

15 November 1996

Class: 1924

Major: English

Deceased: November 4, 1996

Posted In